Què és…

Violència de gènere o violència masclista

Parlem de violència de gènere quan una dona és maltractada, de forma continuada, pel fet de ser dona. El maltractament pot tant ser físic com psicològic, econòmic, o sexual.

[Més informació.]

Empoderament

L’empoderament, o enfortiment emocional, és el procés de recuperació de la força de la dona, de les seves capacitats oblidades, de la confiança en ella mateixa, de l’autoestima, de les ganes de viure i del sentit de ser protagonista de la seva vida i de la seva lluita.

[Més informació.]