Telèfons d’emergència (gratuïts i confidencials)

A Catalunya

  • 112 Servei central d’emergències 24 hores
  • 900 900 120  Servei 24 hores d’atenció contra la violència de gènere

A l’Estat Espanyol

  • 016 Telèfon general d’informació i assessorament contra la violència de gènere. Atenció per correu electrònic a l’adreça 016-online@msssi.es

Serveis d’atenció a la dona

A Catalunya

  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD): centres locals depenents dels ajuntaments. Consulta al teu municipi o busca el teu servei local al mapa de SIADs

A l’Estat Espanyol

Si preferiu contactar directament amb nosaltres, podeu fer-ho al correu electrònic elisenda@elisendavila.com o al telèfon 699 79 40 51.